Waarom EyeCount4U?

This Page in English

1) Vanwege het lage uurtarief

Bij accountantskantoren wordt uw administratie verwerkt door een administratiemedewerker á €75 per uur ( excl. btw ), vervolgens wordt er een jaarrekening opgesteld door een accountancymedewerker á €120 per uur en vervolgens wordt daarna de jaarrekening gecontroleerd en met u doorgenomen door de accountant á €180 per uur.

2) Vanwege een efficiëntere manier van werken

Ik verwerk niet alleen alle werkzaamheden tegen hetzelfde tarief  ( €50,00 excl, btw per uur ), maar wat ook belangrijk is, de gegevens worden gelijk correct verwerkt in de administratie, waardoor er geen correcties meer nodig zijn die door een accountancymedewerker worden gedaan, want door mij wordt alles direct verwerkt op een dusdanige wijze dat het aansluit met de gegevens voor de jaarrekening en de btw.

3) Vanwege de kennis die ik met u deel

Ik deel met u alle belangrijke informatie en verstrek u tevens de hulpmiddelen die nodig zijn om kennis in de praktijk te gaan toepassen. U leert dus van me waarom bepaalde zaken belangrijk zijn en het beste op een bepaalde manier aanpakt kunnen worden.

4) Vanwege de ‘korte’ lijntjes

U heeft niet het probleem dat u constant verschillende medewerkers aan de lijn krijgt en alles keer-op-keer opnieuw moet uitleggen, nee, u heeft altijd contact met mij, waardoor er veel efficiënter gewerkt kan worden.

5) Vanwege het feit dat ik uw belang goed in het oog houdt

Uw administratie wordt maandelijks of per kwartaal verwerkt, afhankelijk van uw wensen en de grootte van de administratie. De administratie van het laatste kwartaal wordt altijd per maand verwerkt, aangezien het belangrijk is dat ik u juist in de laatste maanden nog kan ‘bijsturen’ zodat u geen voordelen misloopt ( bijvoorbeeld m.b.t. de KOR-regeling, investeringsregeling, etc. ) !

6) Vanwege het feit dat ik niet met de UITSTELREGELING ( beconregeling ) werk

Zo’n 99% van de administratie- en accountancykantoren werken met de uitstelregeling. Dit houdt in dat zij het overgrote deel van de administraties van het huidige boekjaar NIET afwerken voor 1 april van het nieuwe boekjaar, maar dat zij daar standaard uitstel voor vragen waardoor zij een jaar de tijd krijgen om het vorige boekjaar af te werken.

Ik werk niet op die manier, want mijn stelling is dat ik mijn cliënten juist al tijdens het boekjaar nog moet kunnen adviseren, wat enkel mogelijk is als de administratie up-to-date is! Om die reden leveren mijn klanten het laatste kwartaal per maand aan, zodat ik eind december nog tips en adviezen kan uitdelen die nog in het boekjaar doorgevoerd kunnen worden.

Vervolgens verwerk ik in januari de resterende administraties m.b.t. december, in februari stel ik alle jaarrekeningen op, in maart dien ik alle aangiftes inkomstenbelasting in. Hierdoor kan ik in april weer starten met de verwerking van de administraties van het nieuwe boekjaar en me vervolgens weer richten op uw belangen in nieuwe boekjaar.

7) Vanwege het feit dat ik werk met de beste apparatuur

Bij het overgrote deel van de administratiekantoren wordt gewerkt met oude(re) apparatuur, waardoor het verwerken van de administratie veel tijd kost. Ik werk echter met de nieuwste apparatuur en met vijf beeldschermen tegelijkertijd, waardoor ik veel sneller en veel efficiënter kan werken.

8) Vanwege het feit dat ik een boekhouder ben die u geld OPLEVERT!

Door de wijze waarop ik werk bespaar ik u geld! Ik kost dus niet alleen geld, maar ik verdien mijzelf dubbel en dwars terug doordat u door mijn tijdige ‘bijsturing’  optimaal gebruik kunt maken van alle belastingvoordelen! Iets wat ook enkel mogelijk is doordat ik niet met de uitstelregeling werk ( wat andere kantoren wél doen ).

 

 

 

Comments are closed.