Werkwijze

This Page in English

 

Kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek, die zowel hier op locatie kan plaatsvinden alsook online ( die ongeveer 0,5 á 1 uur in beslag neemt ) laat ik je met voorbeelden zien hoe ik werk. Uiteraard komt die tijd niet voor je rekening. Wanneer de werkwijze je aanstaat en je je er in kunt vinden, dan kunnen we daarna, wanneer je daarmee instemt, overgaan op het starters-advies.

Aangezien het startersgesprek alle onderwerpen bevat die voor jou als ondernemer van belang zijn om er van op de hoogte te zijn, is het startersgesprek niet in één afspraak door te nemen. Sinds de toename van digitalisering, mede sinds Corona zijn intrede heeft gedaan, ben ik erop overgestapt om het startersgesprek op te splitsen in meerdere sessies van maximaal 45 – tot 60 minuten. Dit stelt jou beter in staat om zaken te laten bezinken en komt jouw kennis alleen maar ten goede.

 

Startersgesprek

Tijdens het Online Startersgesprek ( opgesplitst in 2 á 3 sessies van maximaal 45- tot 60 minuten ) komen alle onderwerpen aan bod die voor jou van belang zijn om te weten. De tijd van het startersgesprek wordt echter wel aan je berekend tegen het huidige uurtarief. Om te voorkomen dat bepaalde belangrijke zaken niet aan je zijn uitgelegd, maak ik gebruik van een door mijzelf samengesteld puntenlijstje. In de meeste gevallen kan ik dit met een cliënt doorlopen in ongeveer 1,5 á 2,5 uur. Wanneer een cliënt méér uitleg nodig heeft, zal dit uiteraard méér tijd in beslag nemen.

Over het algemeen heb je na deze sessies/ gesprekken ontzettend veel informatie tot je gekregen en zal je hoofd wel even overlopen, maar waar het om gaat is dat je er ooit iets over gehoord hebt en het kunt toepassen op situaties die zich bij je kunnen voordoen. De bedoeling is dat er een belletje gaat rinkelen.

In ditzelfde gesprek krijgt je tevens uitleg over de wijze waarop je je administratie dient bij te houden en te registreren. Tevens maak ik  de sjablonen die je kunt gebruiken om alles goed bij te houden.

 

Digitale verwerking van jouw administratie

Met ingang van boekjaar 2023 verwerkt EyeCount4U de administratie volledig digitaal.

Wat houdt dit in?

 

Gedeelde map ‘Nog te boeken administratie’

De stukken die behoren tot jouw administratie worden door jou opgeslagen in een gedeelde map, die door mij is ingericht met sub-mappen en instructie-bestandjes, zodat je altijd kunt nalezen wat ook alweer de bedoeling was van een bepaalde map.

Zodra ik begin met inboeken van de administratie, haal ik de bestanden uit de map ‘nog te boeken’ en ga ik starten met ze in te boeken in jouw administratie. 

Hoe worden jouw administratie-documenten verwerkt?

Aangezien mijn kantoor is voorzien van maar liefst 4 staande- verticale ( i.p.v. het gebruikelijke horizontale ) beeldschermen naast elkaar, kan ik de administratie zeer snel en accuraat verwerken. Documenten zijn in 99% van de gevallen staande documenten en met de staande beeldschermen wordt alle informatie op het document getoond zonder te hoeven scrollen. Vervolgens worden de documenten in de pdf voorzien van codering en toelichtingen. 

Nadat de stukken zijn ingeboekt worden ze als geboekte versies inclusief codering en op boekstuknummer opgeborgen in een gedeelde map ‘Geboekte administratie’ zodat wij beiden deze documenten kunnen bekijken en raadplegen.

 

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Door een goede planning en structuur én door goede afspraken tussen EyeCount4U én jou als klant, is EyeCount4U er al vanaf 2009 elk jaar weer in geslaagd om niet standaard alle klanten in de uitstelregeling te hoeven opnemen. In principe worden alle aangiftes op tijd afgewerkt.

Dit is enkel mogelijk met uw medewerking uiteraard. Wanneer jij ervoor zorgt dat de administratie op de afgesproken data wordt aangeleverd, zorg ik er op mijn beurt voor dat alle aangiftes op tijd worden ingediend en er niemand in de uitstelregeling hoeft te worden opgenomen.

De planning is als volgt: In januari worden de administraties van het 4e kwartaal verwerkt, in februari worden alle jaarrekeningen opgesteld, in maart worden alle IB-aangiftes ingediend en in april wordt er gestart met de administratie van het 1e kwartaal.

Link naar Planningoverzicht hele jaar

Hierdoor is het mogelijk om er altijd dicht op te zitten en jou op tijd bij te kunnen sturen en begeleiden! EyeCount4U loopt nooit achter de feiten aan!

Wijze van factureren

Rond de 15e en de 30e van de maand worden de verrichtte werkzaamheden aan mijn cliënten gefactureerd. Mijn cliënten ontvangen een factuur met zéér uitgebreide specificatie van de verrichte werkzaamheden, zodat je exact inzicht hebt in de hoeveelheid tijd die er aan bepaalde zaken is besteed. Mijn betalingstermijn is 14 dagen.

Voorbeeld van mijn wijze van uren registreren:

 

Mocht dit alles je aanspreken, dan kun je contact met me opnemen via Whatsapp of Email;

Tel: 06-20473230  Email: jose@eyecount4u.nl

Comments are closed.