Eindproduct

This Page in English

Het eindproduct van EyeCount4U is na verwerking van de administratie per maand of per kwartaal ( inclusief de bijbehorende BTW / ICL -aangiftes ), de jaarrekening + aangifte inkomstenbelasting. Welke gegevens krijgt u nadat het eindproduct gereed is? Om hier antwoord op te geven volgt hierna een opsomming:

– In de paarse ordner(s) van EyeCount4U voorzien van ordnerruggen waarop duidelijk vermeld staat wat de ordner bevat:

  1. de fysieke (papieren) administratie, bestaand uit: kasbescheiden, bankafschriften, inkoopstukken, verkoopfacturen, aangiftes omzetbelasting / ICL-aangiftes
  2. de prints van de opmerkingen administratie, memoriaalboekingen, overige zaken
  3. de prints van de ingediende aangifte inkomstenbelasting / toeslagen met daarboven op een print van het dossier-bestand
  4. de jaarrekening in een jaarrekeningmapje ( bestaand uit: beschrijving onderneming/ondernemer, balans, resultatenrekening, kapitaal, activastaat, BTW-overzicht, etc )
  5. prints van de administratie in het jaarrekeningmapje; de balans- en resultatenrekening, onverdichte grootboekmutaties, openstaande debiteuren-& crediteurenlijst
  6. achter de jaarrekening en administratieprints; de aangifte inkomstenbelasting

– In je mail de bestanden van punt 4, 5 en 6 als pdf-bestand

Buiten deze gegevens kun je uiteraard op verzoek meer gegevens toegezonden krijgen. Hierbij valt te denken aan:

  1. Auditfile van de administratie ( per boekjaar )
  2. Exportbestanden in Excel ( naar behoefte )
  3. Mutaties debiteuren en crediteuren in pdf

Mocht je moeite hebben om de jaarrekening/ grootboekmutaties te lezen, dan zou deze handleiding wellicht een hulp voor je kunnen zijn:

HANDLEIDING-BEGRIJPEND-LEZEN-JRR

 

 

    

Comments are closed.