Planningoverzicht hele jaar

Maand:   Verwerking:
     
Januari:   Administraties December + BTW vorig boekjaar
January:   Administrations of December + VAT 4th quarter last year
     
Februari:   Opstellen Jaarrekeningen vorig boekjaar
February:   Preparing annual statements 
     
Maart:   Indienen IB-aangiftes vorig boekjaar
March:   Filling in Income-taxes
     
April:   Administraties 1e kwartaal huidig boekjaar
April:   Administrations of the first quarter + VAT
     
Mei:   Vakantie en maandklanten
May:   Vacation and administrations of montly clients
     
Juni:   Maandklanten 
June:   Montly clients
     
Juli:   Administraties 2e kwartaal huidig boekjaar
July:   Administrations of the second quarter + VAT
     
Augustus:   Vakantie en maandklanten
August:   Vacation and administrations of montly clients
     
September:   Maandklanten 
September:   Montly clients
     
Oktober:   Administraties 3e kwartaal huidig boekjaar
October:   Administrations of the second quarter + VAT
     
November:   Administraties Oktober huidig boekjaar
November:   Administration October 
     
December:   Administraties November huidig boekjaar
December:   Administration November
 

 

Comments are closed.