Werkwijze

This Page in English

Kennismakingsgesprek

Tijdens een kennismakingsgesprek ( die ongeveer 0,5 á 1 uur in beslag neemt ) laat ik je met voorbeelden zien hoe ik werk. Uiteraard komt die tijd niet voor je rekening. Wanneer de werkwijze je aanstaat en je je er in kunt vinden, dan kunnen we daarna, wanneer je daarmee instemt, overgaan op het starters-advies.

Startersgesprek

Tijdens het startersgesprek komen alle onderwerpen aan bod die voor jou van belang zijn om te weten. Om te voorkomen dat bepaalde belangrijke zaken niet aan je zijn uitgelegd, maak ik gebruik van een door mijzelf samengesteld puntenlijstje. In de meeste gevallen kan ik dit met een cliënt doorlopen in ongeveer 1 á 1,5 uur. Wanneer een cliënt méér uitleg nodig heeft, zal dit uiteraard méér tijd in beslag nemen.

Over het algemeen heb je na dit gesprek ontzettend veel informatie tot je gekregen en zal je hoofd wel even overlopen, maar waar het om gaat is dat je er ooit iets over gehoord hebt en het kunt toepassen op situaties die zich bij je kunnen voordoen. De bedoeling is dat er een belletje gaat rinkelen.

In ditzelfde gesprek krijgt je tevens uitleg over de wijze waarop je je administratie dient bij te houden en te registreren. Tevens krijg je sjablonen mee die je kunt gebruiken om dit alles uit te voeren. Samen maken wij een ordner klaar.De ordner voorzien we van tabbladen. In de kaft van de ordner bevindt zich een visitekaartje van EyeCount4U en een mooie pen.

 

Tevens krijg je een handige tas met badge mee. Hierin kun je dan voortaan je administratie bij mij inleveren. Door het gebruik van de tassen met badges is het voor mij heel eenvoudig uit elkaar te houden van wie de administraties zijn. Uiteraard is het voor jou ook een stuk makkelijker om de administratie in een tas weer mee terug te kunnen nemen.

Over het algemeen leveren de meeste cliënten hun administratie na ieder kwartaal bij mij in. Dit i.v.m. de btw-aangifte die ingediend moet worden voor het einde van de maand. Wanneer je zelf in staat bent om de btw-aangifte in te dienen, zal het onnodig zijn om de administratie per kwartaal aan te leveren en kunnen wij hier afwijkende afspraken over maken.

Ook komt het voor dat ik met cliënten afspreek dat zij rond half december hun administratie bij mij inleveren, zodat ik hen nog kan bijsturen in de laatste twee weken van het jaar ( i.v.m. de KOR, investeringsregeling, etc ).

 

Online Startersgesprek

I.v.m. het feit dat mijn cliënten verspreid in Nederland wonen heb ik een manier gevonden om het kennismakings- en startersgesprek Online te laten plaatsvinden. In de praktijk blijkt deze methode ook nog eens heel goed te werken aangezien het veel efficienter is voor beide partijen. 

Maar hoe vindt dat Online Startersgesprek dan plaats? M.b.v. onze beider PC’s via Windows Quick Assist  ( ‘Hulp op Afstand via Quick Assist’  ) en onze beider Mobiele telefoons. We spreken met elkaar via de Mobiele Telefoons en via Windows Quick Assist kan ik je computerbeeldscherm bedienen waarin ik de documenten open die ik gebruik voor de te bespreken onderwerpen. 

Wanneer iets niet helemaal duidelijk is en extra toegelicht moet worden, laat ik dat zien op je eigen pc, op je eigen beeldscherm. Aangezien wij beiden naar hetzelfde scherm kijken en wij beiden de bediening hebben en de bestanden die wij bespreken op jouw eigen pc staan, waarbij er ook weinig afleidingen zijn en waarbij je tevens ook  nog eens heel makkelijk de mogelijkheid hebt om een pauze in te lassen, is het een zeer efficiënte methode gebleken, die ook nog eens kostenbesparend is!

 

Aangifte inkomstenbelasting voor ondernemers

Door een goede planning en structuur én door goede afspraken tussen EyeCount4U én u als klant, is EyeCount4U er al vanaf 2009 elk jaar weer in geslaagd om niet standaard alle klanten in de uitstelregeling te hoeven opnemen. In principe worden alle aangiftes op tijd afgewerkt.

Dit is enkel mogelijk met uw medewerking uiteraard. Wanneer u ervoor zorgt dat de administratie op de afgesproken data wordt aangeleverd, zorg ik er op mijn beurt voor dat alle aangiftes op tijd worden ingediend en er niemand in de uitstelregeling hoeft te worden opgenomen.

De planning is als volgt: In januari worden de administraties van het 4e kwartaal verwerkt, in februari worden alle jaarrekeningen opgesteld, in maart worden alle IB-aangiftes ingediend en in april wordt er gestart met de administratie van het 1e kwartaal.

Link naar Planningoverzicht hele jaar

Hierdoor is het mogelijk om er altijd dicht op te zitten en u op tijd bij te kunnen sturen en begeleiden! EyeCount4U loopt nooit achter de feiten aan!

Wijze van factureren

Rond de 15e en de 30e van de maand factureer ik de verrichtte werkzaamheden aan mijn cliënten. Mijn cliënten ontvangen een factuur met zéér uitgebreide specificatie van de verrichte werkzaamheden, zodat zij exact inzicht hebben in de hoeveelheid tijd die er aan bepaalde zaken is besteed. Mijn betalingstermijn is 14 dagen.

Voorbeeld van mijn wijze van uren registreren:

 

Mocht dit alles je aanspreken, dan lijkt het me verstandig dat je me belt of emailt, zodat wij een afspraak kunnen inplannen; Tel: 06-20473230  Email: jose@eyecount4u.nl

Comments are closed.